بایگانی‌های نخود رقم گوکسو | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کشت آزمایشی نخود رقم گوکسو در مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

کشت آزمایشی نخود رقم گوکسو در مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار

برای اولین بار در شهرستان رشتخوار نخود گوکسو کشت‌شده است تا نیاز آبی و سایر پارامترهای آن جهت جایگزینی با کشت‌های دیگر آزمایش شود.