بایگانی‌های نخستین کنگره شهدای انقلاب اسلامی شهرستان تایباد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
امروز شهید سلیمانی یک شخص نیست، بلکه یک مکتب است ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

امروز شهید سلیمانی یک شخص نیست، بلکه یک مکتب است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در کنگره شهدای انقلاب اسلامی شهرستان تایباد، با اشاره به نشانه‌های افول آمریکا در جهان، شهید سلیمانی را نه یک شخص بلکه یک مکتب در چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی برشمرد.