بایگانی‌های ناشنوایان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
افتتاحیه شعبه ۲ کانون مهر آفرینان سرزمین سکوت و مجموعه دفینو (نوآوری برای ناشنوایان) در مشهد ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

افتتاحیه شعبه ۲ کانون مهر آفرینان سرزمین سکوت و مجموعه دفینو (نوآوری برای ناشنوایان) در مشهد

افتتاحیه شعبه ۲ کانون مهر آفرینان سرزمین سکوت و مجموعه دفینو (نوآوری برای ناشنوایان) با همکاری اداره کل ورزش جوانان و معاونت امور جوانان در جهت ارائه امکانات بهتر برای گسترش و پیشبرد برنامه‌های ناشنوایان می‌باشد.