بایگانی‌های میراث فرهنگی خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ثبت ۸۷ اثر میراث فرهنگی خراسان رضوی در فهرست ملی ایران ۰۵ فروردین ۱۳۹۹

ثبت ۸۷ اثر میراث فرهنگی خراسان رضوی در فهرست ملی ایران

مدیر ثبت میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: درسال ۱۳۹۸ تعداد ۸۷ اثر میراث فرهنگی استان در فهرست ملی ایران ثبت شده است.