بایگانی‌های موسسه صنعتی گوشت مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بررسی طرح‌ها و برنامه‌های موسسه صنعتی گوشت مشهد در جلسه هیئت امنا ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بررسی طرح‌ها و برنامه‌های موسسه صنعتی گوشت مشهد در جلسه هیئت امنا

بررسی طرح‌ها و برنامه‌های موسسه صنعتی گوشت مشهد در جلسه هیئت امنا جلسه هیات امنای موسسه صنعتی گوشت مشهد با حضور مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی برگزار شد.