بایگانی‌های مورفین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تولید نانوکیت های تشخیص سریع استامینوفن و مورفین برای اولین بار در دنیا در دانشگاه صنعتی قوچان ۰۱ دی ۱۳۹۸

تولید نانوکیت های تشخیص سریع استامینوفن و مورفین برای اولین بار در دنیا در دانشگاه صنعتی قوچان

تولید نانوکیت های تشخیص سریع استامینوفن و مورفین با ویژگی‌های منحصربه‌فرد برای اولین بار در دنیا در دانشگاه صنعتی قوچان انجام شد.