بایگانی‌های مهندس مرتضی امینی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
معارفه شهردار آلماجق شهرستان قوچان ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

معارفه شهردار آلماجق شهرستان قوچان

فردا مهندس مرتضی امینی به عنوان شهردار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آلماجق شهرستان قوچان معارفه می‌شود.