بایگانی‌های منطقه | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برگزاری گردهمایی جمعه‌های همبستگی با موضوع انتقام سخت، بیرون راندن آمریکا از منطقه ۲۱ دی ۱۳۹۸

برگزاری گردهمایی جمعه‌های همبستگی با موضوع انتقام سخت، بیرون راندن آمریکا از منطقه

روز جمعه جمعی از مردم نمازگزار مشهد بعد از پایان خطبه‌های نماز جمعه با تجمع مقابل ورودی باب الجواد و با امضای طوماری خواستار تغییر نام وکیل‌آباد به نام شهید سلیمانی شدند.