بایگانی‌های منابع_دیجیتال | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برای اولین بار IP دسترسی به منابع دیجیتال کتابخانه آستان قدس رضوی در قوچان راه‌اندازی می‌شود ۲۸ تیر ۱۳۹۸

برای اولین بار IP دسترسی به منابع دیجیتال کتابخانه آستان قدس رضوی در قوچان راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: برای اولین بار IP دسترسی به منابع دیجیتال کتابخانه آستان قدس رضوی نیز در مرکز مطالعات تاریخ شمال خراسان برای اهل تحقیق و پژوهش راه‌اندازی می‌شود تا به‌راحتی به نسخ چاپی، خطی و حتی سنگی دسترسی داشته باشند.