بایگانی‌های منابع مالی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
در صورت تحقق منابع مالی، بخشی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود ۲۵ دی ۱۳۹۸

در صورت تحقق منابع مالی، بخشی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در صورت تحقق منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی بخشی از طلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی این سازمان در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.