بایگانی‌های منابع طبیعی، با مردم و برای مردم | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۱۳۰۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان خوشاب در قالب طرح‌های حفاظت مشارکتی توسط جوامع محلی حفاظت می‌شوند ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

۱۳۰۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان خوشاب در قالب طرح‌های حفاظت مشارکتی توسط جوامع محلی حفاظت می‌شوند

حدود ۱۳۰۰۰ هکتار از عرصه‌های مرتعی شهرستان خوشاب در قالب هفت طرح حفاظت مشارکتی توسط جوامع محلی حفاظت می‌شوند که باعث شده حفاظت مناسب‌تر و با هزینه کمتری انجام شود.