بایگانی‌های معبر اصلی شهر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
روز شنبه یک معبر اصلی شهر مشهد به نام سردار سلیمانی تغییر نام می‌یابد ۱۹ دی ۱۳۹۸

روز شنبه یک معبر اصلی شهر مشهد به نام سردار سلیمانی تغییر نام می‌یابد

عضو شورای اسلامی شهر مشهد خبر داد: روز شنبه برای بررسی پیشنهادهای که از کارگروه نام‌گذاری، داده‌شده است تشکیل جلسه‌ی فوق‌العاده داده می‌شود و یک معبر اصلی شهر به نام سردار شهید تغییر نام می‌یابد.