بایگانی‌های معاون پژوهش فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
دانشگاه علمی کاربردی در حوزه پژوهشی به سمت مراکز نوآوری‌ تمرکز پیداکرده‌ است ۲۲ آذر ۱۳۹۸

دانشگاه علمی کاربردی در حوزه پژوهشی به سمت مراکز نوآوری‌ تمرکز پیداکرده‌ است

معاون پژوهش فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی گفت: دانشگاه علمی کاربردی در حوزه پژوهشی به سمت مراکز نوآوری‌ تمرکز پیداکرده‌ که تمامی خلق ایده‌ها در مرکز نوآوری شکل بگیرد؛ با مراکز رشد و پارک فناوری در ارتباط هستیم تا بتوانیم ایده‌ها در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان شکل بگیرد.