بایگانی‌های معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کانون فارابی آموزش و پرورش ناحیه۲ مشهد به عنوان ششمین شعبه انجمن خوشنویسان ایران در مشهد معرفی شد ۰۳ تیر ۱۳۹۹

کانون فارابی آموزش و پرورش ناحیه۲ مشهد به عنوان ششمین شعبه انجمن خوشنویسان ایران در مشهد معرفی شد

با انعقاد تفاهمنامه بین انجمن خوشنویسان ایران شعبه خراسان و معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد، کانون فارابی به عنوان ششمین شعبه انجمن خوشنویسان ایران در مشهد معرفی شد.