بایگانی‌های معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تهیه طرح بافت تاریخی ۵ روستای شهرستان باخرز ۰۵ فروردین ۱۳۹۹

تهیه طرح بافت تاریخی ۵ روستای شهرستان باخرز

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی از تهیه طرح بافت تاریخی پنج روستا در شهرستان باخرز خبر داد.