بایگانی‌های معاون فرماندار رشتخوار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کنارگذر رشتخوار گرفتار پیچ و خم مشکلات ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

کنارگذر رشتخوار گرفتار پیچ و خم مشکلات

نبود کمربندی و کنارگذر استاندارد به عنوان یکی از مشکلات مهم در توسعه و عمران شهری رشتخوار ساکنین این شهر را با مشکلات زیادی روبرو کرده است و به همین دلیل کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین برای تردد به معادن سنگان خواف به ناچار مجبور به گذر از داخل این شهر رشتخوار هستند.