بایگانی‌های معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار ( مشمولین تبصره ۱ ماده ۳۲ و قانون کار) خبر داد.