بایگانی‌های معاون توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید کشور | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بیکاری همچنان در سطح شهرستان‌های استان گسترده است ۱۸ دی ۱۳۹۸

بیکاری همچنان در سطح شهرستان‌های استان گسترده است

معاون توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید کشور با اشاره به موضوع صندوق خرد زنان گفت: دوره‌های تسهیل گری و کارآفرینی برای زنان، آموزش و مدیریت آنان، اهدای صندوق‌های خرد محلات برای حاشیه‌نشینان، ایجاد بازارچه تولید برای تولید مشاغل خانگی از اولویت کار در بخش حاشیه‌نشینان بوده است.