بایگانی‌های معاون امور مشارکتهای اداره کل بهزیستی خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
مشارکت ۴ میلیارد تومانی خیرین خراسان رضوی در پویش همدلی مومنانه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

مشارکت ۴ میلیارد تومانی خیرین خراسان رضوی در پویش همدلی مومنانه

معاون امور مشارکت های اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: خیرین خراسان رضوی با پیوستن به پویش همدلی مومنانه مشارکت چهار میلیارد تومانی برای کمک و تهیه بسته معیشتی مددجویان بهزیستی داشته اند.