بایگانی‌های معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به ۲ هزار و ۴۹۶ کودک در خراسان رضوی ۰۴ تیر ۱۳۹۹

پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به ۲ هزار و ۴۹۶ کودک در خراسان رضوی

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: طرح پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به سه دهک پایین درآمدی توسط بهزیستی خراسان رضوی سال گذشته در سطح استان اجرا شد.