بایگانی‌های معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تعیین تکلیف بیش از ۸۰۰ کودک برای ورود به حوزه خانواده ۰۶ بهمن ۱۳۹۸

تعیین تکلیف بیش از ۸۰۰ کودک برای ورود به حوزه خانواده

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۸۰۰ کودک در حوزه شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی ازنظر ورود به خانواده تعیین تکلیف شدند.