بایگانی‌های معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برگزاری مانور حساس سازی کرونا در تربت‌جام ۰۳ تیر ۱۳۹۹

برگزاری مانور حساس سازی کرونا در تربت‌جام

امروز مانور حساس سازی کرونا توسط دانشکده علوم پزشکی و با مشارکت جمعی برخی از ارگان‌های دولتی در سطح شهرستان تربت‌جام برگزار شد.