بایگانی‌های مطالبات | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
هنر معلولان تریبون مطالبات و ویترین خواسته‌هایشان است ۲۹ دی ۱۳۹۸

هنر معلولان تریبون مطالبات و ویترین خواسته‌هایشان است

معاون توان‌بخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: معاون توان‌بخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: از طریق هنر معلول تریبونی پیدا می‌کند که در قالب این تریبون می‌تواند حرف‌هایش را بزند و هنر افراد دارای معلولیت تریبون ارائه مطالبات و اعتراض به کمبودها و ویترین خواسته‌هایشان است.

در صورت تحقق منابع مالی، بخشی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود ۲۵ دی ۱۳۹۸

در صورت تحقق منابع مالی، بخشی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در صورت تحقق منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی بخشی از طلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی این سازمان در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.