بایگانی‌های مستحدثات | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات ساخته شده در اراضی ملی شهرستان سبزوار ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات ساخته شده در اراضی ملی شهرستان سبزوار

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار گفت: یک مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی روستای قز بخش مرکزی این شهرستان، با حکم مراجع قضایی قلع و قمع و از ید متجاوزین به این عرصه‌ها خارج گردید.