بایگانی‌های مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۹۰درصد سهمیه نهاده‌ها‌ی دامی شهرستان جوین جذب و توزیع شد ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

۹۰درصد سهمیه نهاده‌ها‌ی دامی شهرستان جوین جذب و توزیع شد

مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی جوین گفت: ۹۰ درصد سهمیه‌ی نهاده دامی با قیمت یارانه ای در شهرستان جوین جذب و بهره برداران توزیع شد.

۱۰۰ درصد نوغانداری جوین در اختیار بانوان روستایی ۰۴ تیر ۱۳۹۹

۱۰۰ درصد نوغانداری جوین در اختیار بانوان روستایی

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: ۱۴۰ جعبه کرم ابریشم با هدف افزایش رونق کسب و کار در روستاها و توسعه پرورش کرم ابریشم به عنوان یک شغل جانبی، خانگی و مکمل بین ۳۹ زن روستایی توزیع شد.