بایگانی‌های مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
انعقاد تفاهم‌نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با دانشگاه حکیم سبزواری ۰۳ بهمن ۱۳۹۸

انعقاد تفاهم‌نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با دانشگاه حکیم سبزواری

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی، دو تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی سبزوار به امضا رسید.