بایگانی‌های مزرعه آستان قدس رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برگزاری روز مزرعه کلزا در مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری روز مزرعه کلزا در مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار

مدیرجهادکشاورزی رشتخوار گفت: با توجه به اهمیت توسعه کشت دانه های روغنی برای افزایش ضریب خود اتکایی در زمینه روغن های خوراکی، کشت کلزا به عنوان دانه روغنی سازگار با شرایط اقلیمی و در راستای ارتقای سطح علمی کشاورزان شهرستان، روز مزرعه کلزا در مزرعه آستان قدس رضوی در رشتخوار برگزار شد.