بایگانی‌های مزارع | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کشاورزان زعفرانکار امسال با شروع کشت و کار محصول چاره ای جز شخم زدن و رها کردن مزارع خود نخواهند داشت! ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

کشاورزان زعفرانکار امسال با شروع کشت و کار محصول چاره ای جز شخم زدن و رها کردن مزارع خود نخواهند داشت!

نماینده دهیاران در استان خراسان رضوی گفت: کشاورزان زعفرانکار امسال با شروع کشت و کار محصول چاره ای جز شخم زدن و رها کردن مزارع خود نخواهند داشت.