بایگانی‌های #مزاحم_تلفنی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
روایت های اورژانس تربت جام از تماس های دروغین و ماموریت های کاذب ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

روایت های اورژانس تربت جام از تماس های دروغین و ماموریت های کاذب

تماس های دروغین با اورژانس ۱۱۵ ماموریت های کاذب را به همراه دارد وگاهی همین تماس های دروغین جان بیماری نیازمند به اقدامات اورژانسی را به خطر می اندازد. نجات جان انسان گاه به ثانیه ها بستگی دارد که در صورت ارائه نشدن به موقع اقدامات امدادی – درمانی ، به صدمات جانی و نیز مشکلات دیگر برای بیمار منجر می شود.