بایگانی‌های مرکز خدمات جامع سلامت | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بعد از انقلاب، ۷ مرکز خدمات جامع سلامت، ۳۵ خانه بهداشت و ۶ پایگاه سلامت در فریمان ایجاد شده است ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

بعد از انقلاب، ۷ مرکز خدمات جامع سلامت، ۳۵ خانه بهداشت و ۶ پایگاه سلامت در فریمان ایجاد شده است

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان گفت: توسعه فضاهای بهداشتی در سطح شهرستان از دو مرکز بهداشت و ۱۸ خانه بهداشت قبل از انقلاب به هفت مرکز خدمات جامع سلامت و ۳۵ خانه بهداشت و شش پایگاه سلامت بعد از انقلاب را داشته‌ایم