بایگانی‌های مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
صعود به قله شیرباد توسط دانشجو مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد ۲۵ آذر ۱۳۹۸

صعود به قله شیرباد توسط دانشجو مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد

صعود به قله شیرباد توسط دانشجو اخلاقمدار مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد جناب آقای ضرغامی زاده صورت گرفت.