بایگانی‌های مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کارگاه آموزشی سامانه فعالیتهای پژوهشی وکتابخانه دانشگاه  مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی  مشهد برگزار شد ۲۵ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی سامانه فعالیتهای پژوهشی وکتابخانه دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد

کارگاه آموزشی سامانه ثبت فعالیتهای پژوهشی(RMIS) و نیز سامانه مدیریت کتابخانه با حضور دکتر رسول ناصری رئیس مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار شد.