بایگانی‌های مرحوم حسین حسن نژاد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
‌تکبیر گوی نماز جمعه رشتخوار درگذشت ۱۲ دی ۱۳۹۸

‌تکبیر گوی نماز جمعه رشتخوار درگذشت

حسین حسن نژاد تکبیر گوی نماز جمعه رشتخوار معروف به وزیر شعار، براثر سکته درگذشت.