بایگانی‌های مراکز پیش دبستانی، دبستان و مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده دانش آموزان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
مراکز پیش دبستانی، دبستان و مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه شهید شکفته در مشهد افتتاح شد ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

مراکز پیش دبستانی، دبستان و مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه شهید شکفته در مشهد افتتاح شد

با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مراکز پیش دبستانی، دبستان و مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه شهید شکفته در مشهد افتتاح شد.