بایگانی‌های مراکز روستایی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
رئیس اداره مخابرات شهرستان رشتخوار: افزایش پهنای باند دیتا در مراکز روستایی کت، اکبر آباد و قادر آباد ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

رئیس اداره مخابرات شهرستان رشتخوار: افزایش پهنای باند دیتا در مراکز روستایی کت، اکبر آباد و قادر آباد

رئیس اداره مخابرات شهرستان رشتخوار با اشاره به اینکه افزایش پهنای باند اینترنت در روستاهای کت، اکبر آباد و قادر آباد باتوجه به تأمین نیازهای مشتریان انجام شده است.