بایگانی‌های مدیریت_تیمی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
رویکرد آموزش‌وپرورش شهرستان رشتخوار، رویکرد مدیریت تیمی است ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

رویکرد آموزش‌وپرورش شهرستان رشتخوار، رویکرد مدیریت تیمی است

مدیر آموزش‌وپرورش رشتخوار گفت:رویکرد مدیریت فعلی آموزش‌وپرورش شهرستان رشتخوار رویکرد مدیریت تیمی است ازاین‌رو حوزه ستادی آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس تمام سعی خود را به‌کارگیرند تا جلسات بیشتر با ماهیت میزگردی و گفتگوی دوطرفه انجام گردد.