بایگانی‌های مدیریت مصرف آب | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان سبزوار ۲۳ دی ۱۳۹۸

آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان سبزوار

در راستای ایجاد و گسترش فرهنگ مدیریت مصرف آب آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان مقداد سبزوار ارائه شد.

۵ هزار دانش‌آموز در نیشابور راه‌های مدیریت مصرف آب را فراگرفتند ۱۹ دی ۱۳۹۸

۵ هزار دانش‌آموز در نیشابور راه‌های مدیریت مصرف آب را فراگرفتند

مسئول روابط عموی آبفا نیشابور گفت: یکی از اقدامات تأثیرگذار در راستای فرهنگ‌سازی، ارائه راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب و دیدار چهره به چهره با دانش آموزان در مدارس است که در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۲۵ آموزشگاه با پنج هزار دانش‌آموز از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی آبفا بهره‌مند شدند.