بایگانی‌های مدیریت بهره برداری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تیشه به ریشه مراتع با چرای بی‌رویه دام در استان ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

تیشه به ریشه مراتع با چرای بی‌رویه دام در استان

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: مراتع با توجه به ارائه خدمات متنوع زیست محیطی بسیار ارزشمند هستند اما متاسفانه امروزه به دلایل متعدد از جمله چرای بی‌رویه دام و بهره برداری غیراصولی، با سرعت رو به تخریب می‌باشند که این موضوع زنگ خطر و تهدیدی برای حیات انسان است.