بایگانی‌های شورای فناوری امور موسسات پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
عضویت مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان در شورای فناوری امور موسسات پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

عضویت مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان در شورای فناوری امور موسسات پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی

اولین جلسه شورای فناوری امور موسسات پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی با حضور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی به عنوان عضو این شورا برگزار شد.