بایگانی‌های رئیس_هیئت_وزنه_برداری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
افت ۲۰ ساله وزنه برداری استان خراسان رضوی  در کشور ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

افت ۲۰ ساله وزنه برداری استان خراسان رضوی در کشور

رئیس هیئت وزنه برداری استان با اشاره به جایگاه وزنه برداری استان در کشور، عنوان کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ سال است که وزنه برداری خراسان رضوی فعالیتی درسطح کشورنداشته و در رکود و خاموشی به سر برده است.