بایگانی‌های دبیر ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بازدید از واحدهای صنفی توسط اعضای کارگروه تنظیم بازار تربت‌جام ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

بازدید از واحدهای صنفی توسط اعضای کارگروه تنظیم بازار تربت‌جام

دبیر ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با اشاره به بازدید مستمر از واحدهای صنفی گفت: پیرو مصوبات کارگروه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس بازرسی و کنترل بازار توسط اعضاء کارگروه تنظیم بازار به‌صورت مستمر انجام می‌شود.