بایگانی‌های جوجه ریزی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
نظارت بهداشتی بیش از ۶ میلیون قطعه جوجه ریزی در گناباد ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

نظارت بهداشتی بیش از ۶ میلیون قطعه جوجه ریزی در گناباد

با نظارت بهداشتی دامپزشکی در واحدهای پرورشی طیور این شهرستان در ۱۰ ماهه سال ۹۸ تعداد شش میلیون و ۶۶۷ هزار قطعه جوجه ریزی انجام گردیده است.