بایگانی‌های جهاد دانشگاهی مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
نخستین پردیس فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در پردیس جهاد دانشگاهی مشهد افتتاح شد ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

نخستین پردیس فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در پردیس جهاد دانشگاهی مشهد افتتاح شد

همزمان با چهل وچهارمین سالگردپیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی با حضور معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مدیران استان، نخستین پردیس فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی استان خراسان رضوی در پردیس جهاد دانشگاهی مشهد افتتاح شد.