بایگانی‌های جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی رشتخوار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
اجرای طرح کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی، باعث افزایش ذخایر آبی رشتخوار شد ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

اجرای طرح کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی، باعث افزایش ذخایر آبی رشتخوار شد

مدیر آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: اجرای طرح کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی باعث افزایش ذخایر آبی استان شده است و ارتفاع چشمگیری را جبران کرده است.