بایگانی‌های جلسه توجیهی تشکیل صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
اولین جلسه توجیهی تشکیل صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی در سه چوب نیشابور تشکیل شد ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

اولین جلسه توجیهی تشکیل صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی در سه چوب نیشابور تشکیل شد

سرپرست اداره آموزش و ترویج کشاورزی نیشابور گفت: با توجه به نقش مهم و تعیین‌کننده زنان روستایی در اقتصاد خانوار، توسعه درآمد، حفظ جامعه روستایی و به دنبال آن جایگاه صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی در توانمندسازی این قشر، این اداره در سال جاری مبادرت به تشکیل سه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در سه روستای این شهرستان نموده است.