بایگانی‌های جشنواره کشوری ابوذر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
پنج نفر از خراسان رضوی مقام‌های برتر در جشنواره کشوری ابوذر را کسب کردند ۰۵ بهمن ۱۳۹۸

پنج نفر از خراسان رضوی مقام‌های برتر در جشنواره کشوری ابوذر را کسب کردند

در پنجمین جشنواره کشوری ابوذر پنج نفر از خراسان رضوی مقام‌های برتر را کسب کردند.