بایگانی‌های جذب | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۹۰درصد سهمیه نهاده‌ها‌ی دامی شهرستان جوین جذب و توزیع شد ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

۹۰درصد سهمیه نهاده‌ها‌ی دامی شهرستان جوین جذب و توزیع شد

مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی جوین گفت: ۹۰ درصد سهمیه‌ی نهاده دامی با قیمت یارانه ای در شهرستان جوین جذب و بهره برداران توزیع شد.

جذب و بکارگیری نیرو بصورت قرارداد کار معین/ اعلام رشته‌های مورد نیاز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

جذب و بکارگیری نیرو بصورت قرارداد کار معین/ اعلام رشته‌های مورد نیاز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نام نویسی در آزمون جذب و بکارگیری نیرو بصورت قرارداد کار معین (تبصره ۵ ماده ۳۱) خبر داد.