بایگانی‌های جانشین فرمانده انتظامی قوچان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در محور قوچان – درگز ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در محور قوچان – درگز

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قوچان از ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در محور قوچان به درگز خبر داد.