بایگانی‌های جامعه فرهنگیان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تشریح اقدامات صورت گرفته در قرارداد جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان ۰۶ بهمن ۱۳۹۸

تشریح اقدامات صورت گرفته در قرارداد جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان

اداره کل تعاون و پشتیبانی اقدامات صورت گرفته در قرارداد جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان را تشریح کرد.