بایگانی‌های جامعه سالم | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بهبود کیفیت در حوزه سلامت بستری مناسب برای رسیدن به جامعه سالم ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

بهبود کیفیت در حوزه سلامت بستری مناسب برای رسیدن به جامعه سالم

رئیس شورای مشارکتهای زنان مجمع خیرین سلامت گفت: سالانه بیش از ۳۰ برنامه سلامت محور با اهدافی همچون ارتقاء سطح فرهنگ سلامت و بهداشت جسم و روان جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی در ابعاد مختلف را دنبال می کنیم.